Διοικητικό Συμβούλιο 2017 – 2018

Πρόεδρος: Ηρακλής Πούλιας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γκιάλας
Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Παπατσώρης
Ταμίας: Γεώργιος Σταθούρος
Ειδικός Γραμματέας: Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης
Σύμβουλοι: Νικόλαος Δημάσης , Στέφανος Στεφανάκης

Συντονιστική Επιτροπή  2016-2017

Πρόεδρος:                 Ευάγγελος Σπυρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ζουπάνος
Γραμματέας: Ιωάννης Τσίμαρης 
Μέλη: Ιωάννης Αδαμάκης, Σταύρος Δεϊρμεντζόγλου, Αθανάσιος Οικονόμου, Κωνσταντίνος Σκριάπας
Σε συνεργασία       
  EAU Section of Female and Functional Urology International Continence Society International Neuro-Urology Society (INUS)