15:00 Εγγραφές
18:30 -18:45 Έναρξη και Υποδοχή
18:45 – 20:00     Στρογγυλό τραπέζι 1 -Διαταραχές ούρησης στην παιδική ηλικία
Προεδρείο: Γ. Ζουπάνος, Σ. Καζούλης
18:45-18:55 Εισαγωγή
Γ. Ζουπάνος
18:55-19:15 Ενούρηση. Υπάρχει λύση!
Σ. Μπόγρης
19:15-19:35 Υπερλειτουργική κύστη στα παιδιά. Υποεκτιμάται;
Α. Καρατζάς
19:35 -20:00 Παρουσίαση κλινικών περιστατικών – Συζήτηση
09:00-10:00                     Στρογγυλό Τραπέζι 2 -Συστηµατικές επιδράσεις και εµφάνιση συµπτωµατολογίας από το κατώτερο ουροποιητικό  (LUTS) Προεδρείο: Χ. Κατσιφώτης, Π. Ανεζίνης
09:00 -09:20 Ο ρόλος συστηµατικών µη νευρογενών παθήσεων και φαρµακογενών  επιδράσεων στην εµφάνιση LUTS
Γ. Κοριτσιάδης
09:20 -09:40 Γήρανση και LUTS
Α. Πετρολέκας
09:40-10:00 Συζήτηση
10:0010:3                    ICS STATE OF THE ART LECTURE
Chair: P. Perimenis, F. Sofras
Underactive bladder: A clinical problem or a new research field?
Ciulio Del Popolo (Florence, Italy)
10:3011:00                    STATE OF THE ART LECTURE
Προεδρείο: Γ. Αναστασιάδης, Δ. Μπούγας
Νυκτουρία: τι δουλεύει και τι όχι
Δ. Φλωράτος
11:00– 11:30                    Διάλειµµα – Καφές
11:30 – 13:30                  Joint Session UNUFU & INUS – Part 1
Neurourology: Brain disorders in everyday practice. Office based management.
Chairs: H. Madersbacher , A. Apostolidis
11:30-11:50 An update on the brain control over the lower urinary tract
B. Blok (Rotterdam, The Netherlands)
11:50-12:10 LUTS in patients with Parkinson Disease (and MSA)
H. Madersbacher (Innsbruck, Austria)
12:10-12:30 LUTS in patients with CVA
Ch. Konstantinidis
12:30 – 12:50 LUTS in patients with Alzheimer disease
J. Panicker (London, UK)
12:50 – 13:10 LUTS in patients with MS
A. Oeconomou
13:10-13:20 Discussion
13:2014:0                    Joint Session UNUFU & INUS –Part 2
Clinical Cases Presentation – Discussion
Chairs: B. Blok, A. Athanasopoulos
13:20 – 13:30                   Patient with Parkinson disease
N. Grivas-H. Madersbacher
13:3013:4                    Patient with CVA
Z. Kratiras , Ch. Konstantinidis
13:40 – 13:50                   Patient with Altzheimer disease
K. Chondros – J. Panicker
13:50 – 14:00                  Patient with MS
M. Samarinas- A. Oeconomou
14:0016.30                      Μεσηµεριανή διακοπή
16:30 – 18:00                     Στρογγυλό Τραπέζι 3
Ουρογυναικολογικές «καταστροφές»:
Ας μιλήσουμε για τους εφιάλτες
Προεδρείο: Γ. Αλιβιζάτος, Ι. Αδαμάκης
16:30 – 16:50                     Συρίγγια / I. Αδαμάκης
16:50 – 17:10 Διαβρώσεις / Γ. Κουσουρνάς
17:10 – 17:30 Αποφράξεις / Ι. Αναστασίου
17:30 – 18:00 Παρουσίαση – συζήτηση αντίστοιχων περιστατικών
18:00– 18:15                    Διάλειµµα – Καφές
18:15 – 19:45                  Δορυφορικό συµπόσιο
19:4520:00                     Τελετή έναρξης – Χαιρετισµοί
20:0020:40                     Εναρκτήρια Διάλεξη
Ιστορίες για αρρώστιες και γιατρούς στη θάλασσα. Από την εποχή των µεγάλων εξερευνήσεων στον 21ο αιώνα”
Αριστείδης Γ. Διαµαντής,
Πλοίαρχος (ΥΙ), Κυτταρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δ/ντής
Εκπαίδευσης & Έρευνας ΝΝΑ, συγγραφέας-ιστορικός  της Ιατρικής
09:0010:0                    Στρογγυλό Τραπέζι 4
Ακράτεια ούρων στην γυναίκα
Προεδρείο:Ι. Βαρκαράκης, Η. Μητσογιάννης
09:00-09:20 Ουροδυναµικός έλεγχος: πρέπει να γίνει;
Α. Αναστασιάδης
09:20–09:40 Σύγχρονες εξελίξεις στην χειρουργική αντιµετώπιση
Σ. Κοντογιάννης
09:40-10:00 Μετά την αποτυχία τι;
Β. Κ. Μυτιλέκας
10:00– 11.00                    Στρογγυλό Τραπέζι 5
Υπολειτουργική κύστη και BPH: Χειρουργούµε το αδένωµα
Προεδρείο: Η. Πούλιας, Σ. Γκράβας 
10:00-10:20 Ναι  / Ζ. Κρατήρας
10:20-10:40 Όχι  /  Π. Νικολόπουλος
10:40-11:00 Συζήτηση
11:00 -11:30                    Διάλειµµα – Καφές
11.30 – 13:00                  Στρογγυλό τραπέζι 6
Good surgical practice: Βήµα βήµα πως το κάνω
Προεδρείο: Χ. Θεοδώρου, Ε. Σπυρόπουλος
11:30 – 11:50 Ταινίες στήριξης ουρήθρας ( άνδρας – γυναίκα)
Π. Σιδηρόπουλος
11:50 – 12:10 Διακολπική τοποθέτηση πλέγµατος
Θ. Μανούσακας
12:10 – 12:30 Λαπαροσκοπική τοποθέτηση πλέγµατος
Γ. Κυριάκου
12:30-12:50 Τεχνητός σφιγκτήρας ρυθµιζόµενα συστήµατα συµπίεσης ουρήθρας (ανδρα –γυναίκα)
Γ.Κουσουρνάς
12:50 – 13:00 Συζήτηση
13:00 – 14:00                  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Σ. Δεϊρμεντζόγλου, Κ Σκριάπας
14:00 – 17:30                  Μεσηµεριανή διακοπή
14:00 – 15:30                   Γενική – Απολογιστική Συνέλευση ΟΝΟΓΟ – Αρχαιρεσίες
17.30 – 18.30                   Στρογγυλό Τραπέζι 7
Εφαρµογές της αναγεννητικής Ιατρικής στην αντιµετώπιση διαταραχών του κατώτερου ουροποιητικού συστήµατος : παρόν και µέλλον
Προεδρείο: Ε. I. Ιωαννίδης, X. Καλαϊτζής
17:30-17:40 Εισαγωγή
Ε. Σπυρόπουλος
17:40-18:00 Βλαστοκύτταρα και ουροδόχος κύστη
Α. Αποστολίδης
18:00-18:20 Βλαστοκύτταρα και stress ακράτεια ούρων
Ν. Καλινδέρης
18:20-18:30 Συζήτηση
18:3019:0 Διάλειµµα – Καφές
19:0019:30                     ΕSFFU State of the art Lecture 
Chair: I. Poulias, S. Charalampous 

The management of refractory OAB
Francisco Cruz (Porto, Portugal)

19:3020:00                     Δορυφορική Διάλεξη